Institut Hagalis - mezinárodní laboratorní výzkumný ústav založený a zaměřený na analýzu kvality potravin, vody atd. - provedl vědeckými metodami prokázání účinnosti drahokamových tyčinek VitaJuwel. Tento institut provedl a shrnul v tomto biologickém posudku účinnost. Neutrální vzorek s vodou z vodovodního řádu z Überlingenu u Bodamského jezera a vzorek stejné vody poté, co byl ošetřen drahokamovou tyčinkou VitaJuwel.


Výsledek biologické expertízy
  • Výrazné zlepšení kvality vody z vodovodu
  • Neutralizace škodlivých informací
  • Zlepšení pH a obsahu kyslíku
  • Zvýšení biologické přítomnosti minerálů
  • Zvýšení energetické hodnoty
  • Nárůst vitální síly
  • Celkové zvýšení kvality vody, dosahující úrovně pramenité vody
  • Vysoká biologická hodnota
"Po úpravě vody drahokamovou tyčinkou VitaJuwel – došlo k výraznému zlepšení kvality vody z biologického a technického hlediska. Ošetřená voda dosahuje úrovně kvalitní pramenité vody. Ve srovnání s neutrálním vzorkem nebo jiným porovnatelným vodám z vodovodu se prokázal měřitelný nárůst kvality vody.

Vzorek hodnotíme známkou 1,9 a výsledkem dobrý až velmi dobrý. Používání drahokamových tyčinek Vita-Juwel má vysoký užitek pro spotřebitele".


Chemické změny
Stacks Image 1265