Voda a její význam pro člověka
Nedílnou součástí lidského těla je voda. Nic neovlivňuje lidský organismus více než kvalita pitné vody. Voda je zcela zvláštní látka, neboť může přijímat a dočasně uchovávat informace všeho druhu.
Stacks Image 1071

70%

zemského povrchu tvoří voda.
Z toho je 97% vody slané, jen 2 - 3 procenta je voda pitná a z toho jsou 2/3 znečištěné. O zbývající část se dělí 7 miliard lidí.

70%

lidského těla se skládá z vody.
Z tohoto množství člověk denně vyloučí pět procent. To je důvod proč je pití zdravé vody životně důležité pro všechny tělesné funkce.

Tělesný a duševní pocit pohody je výhradně závislý na množství a kvalitě pitné vody.
Bohužel, kvalita vody je silně ovlivněna znečištěním životního prostředí